BLOG | ‘handige informatie wekelijks bijgewerkt’

Motie wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

21-01-2021 – De Eerste Kamer heeft op 19 januari 2021 een motie over het keuzerecht voor een bedrag ineens aangenomen. Het … Lees verder...

Leaseauto was arbeidsvoorwaarde

21-01-2021 – Bij de beantwoording van de vraag of tussen een werkgever en een werknemer een arbeidsvoorwaarde is ontstaan, komt het … Lees verder...

Aanhorigheden bij woning

21-01-2021 – Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd. Het tarief voor de … Lees verder...

Auto als verplicht privévermogen

21-01-2021 – Ondernemers hebben in beginsel de keuze om zaken die zij voor hun onderneming gebruiken tot het ondernemingsvermogen of … Lees verder...

Pilot webmodule DBA gestart

14-01-2021 – De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is op 11 januari 2021 van start gegaan. Door het invullen van … Lees verder...

Verlenging afspraken grensarbeiders

14-01-2021 – De staatssecretaris van FinanciËn heeft meegedeeld dat met Duitsland overeenstemming is bereikt over verlenging van de … Lees verder...

Uitzonderingen vermogenstoets toeslagregelingen

14-01-2021 – Voor enkele toeslagregelingen gelden vermogenstoetsen. Het gaat om de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het kindgebonden … Lees verder...

Tarieven loon- en inkomstenbelasting

07-01-2021 – De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2021 als volgt. … Lees verder...

Wijzigingen loonbelasting 2021

07-01-2021 – In de loonbelasting zijn per 1 januari 2021 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik auto Werknemers met een auto … Lees verder...

Wijzigingen inkomstenbelasting 2021

07-01-2021 – Eigen woning Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.110.000 bedraagt … Lees verder...