BLOG | ‘handige informatie wekelijks bijgewerkt’

Financiën niet van plan box-3-heffing direct aan te pakken

16-09-2021 – Naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland in een van de massaalbezwaarprocedures over de … Lees verder...

Afschermen adresgegevens in Handelsregister

16-09-2021 – De staatssecretaris van EZK heeft Kamervragen over het niet uitvoeren van een door de Tweede Kamer aangenomen motie over … Lees verder...

Levering slooppand of bouwterrein?

16-09-2021 – De levering van onroerende zaken en van rechten waaraan deze zijn onderworpen is in beginsel vrijgesteld van … Lees verder...

Intracommunautaire verwerving nieuwe auto

16-09-2021 – Omzetbelasting wordt onder meer geheven ter zake van de intracommunautaire verwerving van een nieuw vervoermiddel in … Lees verder...

Termijn aanvraag OVK verlengd

09-09-2021 – De subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 (OVK) is een opslag op de … Lees verder...

Box-3-heffing 2017 geen individuele en buitensporige last

09-09-2021 – Volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) is belastingheffing te beschouwen als … Lees verder...

Einde terbeschikkingstellingsregeling door verhuur aan derde

09-09-2021 – Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in box 3, tenzij het gaat om de eigen woning of vermogensbestanddelen … Lees verder...

Subsidiepot aanschaf elektrische auto 2021 is leeg

02-09-2021 – De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat ook de … Lees verder...

Verhuur onderneming verhindert bedrijfsopvolgingsregeling niet

02-09-2021 – De Successiewet kent een voorwaardelijke vrijstellingsregeling voor de verkrijging van ondernemingsvermogen. Deze … Lees verder...

Einde generieke steun coronacrisis

02-09-2021 – Per 1 oktober 2021 komt er een einde aan de generieke steunmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis. Het gaat om … Lees verder...