Blog

‘handige informatie wekelijks’

Alternatieve dekkingsopties voor maatregelen uit Belastingplan 2024

18-04-2024 – Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 heeft de Eerste Kamer inhoudelijke bezwaren geuit tegen vijf daarin … Lees verder...

Aanpassing besluit internationale waardeoverdracht van pensioen

18-04-2024 – Naar aanleiding van twee arresten van het Hof van Justitie EU heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit over … Lees verder...

Loon of schenking?

18-04-2024 – Loon is een ruim begrip en omvat alles wat uit een dienstbetrekking wordt genoten. Vergoedingen en verstrekkingen in het … Lees verder...

Gevolgen verliesverrekening voor aanslag waarmee verlies is verrekend

18-04-2024 – Een ondernemer leed in 2018 verlies. De inspecteur heeft het vastgestelde verlies bij beschikking verrekend met de … Lees verder...

Fiscale risico's bij schuiven met panden: wat u moet weten

18-04-2024 – In de complexe wereld van belastingen en onroerend goed kan het schuiven met panden aanzienlijke fiscale gevolgen met … Lees verder...

Verdeling van aftrekposten door fiscale partners kan later aangepast worden

18-04-2024 – Een echtpaar woonde met hun twee kinderen in een eigen woning. De eigen woning is gefinancierd met een hypothecaire … Lees verder...

Regelgeving scheuren grasland

11-04-2024 – Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden afhankelijk van de grondsoort verschillende perioden, … Lees verder...

Herinvesteringsreserve voor afsluitvergoeding niet mogelijk

11-04-2024 – De boekwinst, die een ondernemer behaalt bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel, is belast. De belastingheffing kan … Lees verder...

Fiscale migratie: waar is thuis?

11-04-2024 – Een belastingplichtige emigreerde in 2015 naar Duitsland, althans dat meent hij. De inspecteur stelt echter dat de … Lees verder...

Moeten alle op de zaak betrekking hebbende stukken worden opgestuurd?

11-04-2024 – De heffingsambtenaar heeft een aanslag onroerendezaakbelastingen opgelegd. De belanghebbende is het met de hoogte van de … Lees verder...